Тракийска етнографска област

 trakia

     Тракиецът играе своите танци с пълно отдаване, вглъбено и сериозно. Той изпълнява всяко движение с голямо майсторство. Мъжът танцува леко приклекнал, като непрекъснато пружинира. Особено популярно е движението „трополи”, чрез което той сякаш разговаря със земята. Ръцете на тракиеца излъчват сила и достойнство, като танцуващият често респектира със сложни пляскания. В много случаи ръцете му са освободени от напрежение и ритмично се изнасят вдясно и вляво, напред и назад, като изразяват преди всичко дълбоко вътрешно преживяване при танцуването.

     Тракийката винаги спазва установените в обществото норми за взаимоотношения и дори в танца пази своето достойнство. Играе кротко и кипро, знаейки своята цена. Ръцете й са меки и пластични, с освободени от напрежение китки и лакти. В някои танци ясно се виждат заемки от ежедневния труд: „месене на тестото”, „точене” и др. Типична за Тракия е разкъсаната форма на танца: бързото темпо се редува с умерено за отдих на танцуващите. Логичен израз на емоционалното състояние на танцуващите са провикванията. Те са тясно свързани с изпълнявания танц.

     Тракиецът се провиква тогава, когато започва нова мелодия, ново движение или пък в момент, в който изразява себе си като майстор в танца. Провикванията в женските и мъжките танци са различни. Те подчертават, от една страна, сдържаността на тракийката, а от друга – енергичността и буйната игра на тракиеца.

 

Ние изучаваме:

Боалийско хоро, Бучимиш, Великденско хоро, Главинишка копаница, Джиновско, Каблешково хоро, Калгамашката, Право хоро, Седи Донка, Тракийска ръченица, Трите пъти, Щеркольовата

S5 Box

Влез

Регистрация

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.