Пиринска етнографска област

    pirinПиринските хорa са сложни и разнообразни, силно повлияни от съседните държави и етнографски области. Само в този край обаче има хорa, които се играят в един размер в бавната, и в друг – в бързата част. Това говори за изключителна танцова надареност на пиринци и на чувството им за импровизация.

   Мъжките танци са много богати на движения и ритми, като се изпълняват от бавно до живо, дори бързо темпо. Обикновено танцът на мъжете изобилства от скокове, клякания, въртения. Някои движения са изпълнени с комично настроение, но повечето излъчват мъжественост, сила и вглъбяване, като понякога танцуващите доказват своята готовност за борба чрез игра с ножове в ръце. Женските хорa са бавни до умерено бързи. Като отражение на тежкия и претрупан женски костюм движенията се изпълняват с ниски, провлачени, притичващи и пружиниращи стъпки с изправено тяло.

   Всички женски, мъжки и смесени хорa с развлекателна функция се отличават с особено радостно и жизнеутвърждаващо настроение. Естествен израз на емоционалното състояние на танцуващите са провикванията. Пиринецът се провиква тогава, когато започва нова мелодия или нова танцова фигура, или пък когато се изявява като майстор в танца. Често това провикване съвпада с края на движението и тогава ще чуем „хо!”, „опа!” или нещо друго, строго индивидуално. Нежната, лирична и сдържана в танца пиринка се провиква по-рядко. Тя носи танца дълбоко в себе си и го изживява сякаш без външен израз.

 

Ние изучаваме:

Айдарово хоро, Арап, Бойна, Гайда аваси, Гинка, Данке, Джангурица, Ески, Испайче, Кулско хоро, Ляски, Малешевско хоро, Мелнишко хоро, Неда, Ой, Марийо, Старо банско хоро, Старо помашко хоро, Ширто

 

S5 Box

Влез

Регистрация

https://www.aktsent.com/modules/mod_s5_register/captcha/CaptchaSecurityImages.php?width=90&height=30&characters=5&t=1702203889